Barndiabetsfonden har fått Projektstöd

Barndiabetesfonden har fått projektstöd av Postkodstiftelsen på 1,6 miljoner kronor.

Projektet kommer att pågå i två år och började i januari. Projektet syftar till att ge barn och unga personer i åldern 12-25 år med Typ 1-diabetes stöd för att bättre förstå och leva med sin sjukdom genom ett engagerat kamratstöd. Som stöd för projektet kommer en digital plattform och ett nätverk att skapas. På denna plattform kommer de att sammanlänkas med varandra. Volontärer som delar samma erfarenhet av sjukdomen kommer att rekryteras, utbildas och handledas för att kunna agera som ”kamrater” och mentorer, så kallade kamratstödjare. Kamratstödjarna kommer erbjuda känslomässigt och socialt stöd, stöd i daglig egenvård och även vara stöttande i att komma i kontakt med hälso- och sjukvårdsresurser.

Nätverket kommer bygga på evidensbaserade metoder för kamratstöd. Utöver kamratstödet kommer det inom projektet även att arrangeras digitala träffar på plattformen med olika teman och inspirerande föreläsare för att öka samhörigheten och kunskapen om sjukdomen. Projektet kommer även omfattas av utåtriktade aktiviteter för att sprida information om nätverket och möjligheten att få tillgång till stöd.
Maria Kundservice
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.