Till senaste kommentaren

Hur många postnummer finns i Sverige?

Hej  Vill bara veta: Hur många postnummer finns det i Sverige? Alla andra lotterier talar ju rätt tydligt om hur många lotter som vinner av totala lottserien. Gärna fördelat på först postnummer och sen på koder/postnummer.
Per-Erik Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Per-Erik,
  Tack för ditt inlägg.

  Hur många postnummer det finns i Sverige får du bäst svar på ifrån Postnummerservice eller Postnord. Detta då postnumren uppdateras med jämna mellanrum (senast nu i mars).

  Eftersom våra vinster slumpas fram och påverkas av hur många som har deltagande lotter i det vinnande postnumret/postkoden kan vi inte i förväg meddela hur många vinnare vi kommer ha. Vi har dessutom ingen bindningstid vilket innebär att du kan gå ur eller med i lotteriet när du önskar.

  Den största delen av lotteriets intäkter, 40 procent, går tillbaka till lottköparna i form av vinster.

  Hur lotteriet fungerar ser du under Så fungerar lotteriet.
  Mer om hur omsättningen fördelas hittar du i vår ​Årsrapport 2020.​​​

  Vänligen,
  Hanna
 • Hm...
  1. Frågan gällde hur många postnummer och "postkoder" det finns, inte hur många vinnare det blir. Antalet vinnare beror ju på hur många lotter det finns i ett vinnande postnummer. Antalet "postkoder" kan ju inte heller PostNord svara på, det är väl något som NI har hittat på föratt göra finfördelning inom postnumren. Jag tycker Du kunde svarat med en ungefärlig siffra, är det 500, 5000 eller 50 000 postnummer, och berättat ungefär hur många av dessa som ändras på ett år, och berättat något om hur systemet med "postkoder" fungerar.
  2. "Den största delen av lotteriets intäkter, 40 procent ... gick tillbaka till lottköparna". Nej, jag tror inte att 40% av något kan kallas för "den största delen" av något. Då måste det vara över 50%. (Kanske menar Du att vinster är er största enskilda utgiftspost?)
  Eilert
 • Hej Eilert,
  Tack för ditt meddelande.

  Svaret på din fråga är inte helt enkel.

  Ett lottnummer består av tre delar. Detta är ett postnummer; en postkod (två bokstäver) och ett unikt nummer (tre siffror).

  Det varierar hur många postnummer det finns i Sverige då vissa försvinner och andra läggs till. I dagsläget finns det cirka 17 000 postnummer i Sverige.

  Postnummer är inget vi styr utan det är posten ansvarig för. För att ett postnummer ens ska vara med i våra dragningar krävs det att det finns minst en betald lott i det postnumret.

  På Postnummerservice hemsida hittar du mer information och statistik över svenska postnummer och adresser.

  En postkod tilldelas av oss enligt ett rutnätssystem och en postkod kan max bestå av 99 lottnummer. Maxtaket är satt på så vis för att vinsterna inte ska bli för små.

  Det varierar hur många individer i en postkod som har lott och hur många lotter de valt att ha. Antal lotter som man kan ha per individ är max 20 stycken.

  Då vi inte har någon bindningstid eller uppsägningstid i lotteriet så varierar antalet lotter dagligen eftersom att kunder går med och avslutar hela tiden. Därför har vi ingen statistik på hur många postkoder det finns.

  Man kan dela upp våra utgifter på tre olika delar;
  - vinster till vinnare (40%)
  - driftkostnader (31%)
  - välgörenhet (29%)

  Som du ser så är andelen vinster till vinnare högst på 40%, vilket gör den till den största av de tre. Det stämmer således att vinster till våra lottköpare är den största "utgiftsposten" i lotteriet.

  Mer information om vår ekonomi hittar du på vår hemsida.

  Hoppas mitt svar gav klarhet i din fråga.

  Vänligen,
  Sandra
 • Hej! Hur vet jag att inte kvoten för antalet lottinnehavare på mitt postnummer redan överskridits när jag köper en lott?
  Patrik
 • Hej Patrik,
  Tack för ditt inlägg.

  Vi har ingen övre gräns för antal köpta lotter i ett postnummer.

  I postkoderna däremot får det finnas max 99 lotter i en och samma postkod. Postkoden utgörs av dina närmsta grannar och visas som de två bokstäverna i ditt lottnummer.

  Om det blir över 99 lotter i din postkod skapas två nya postkoder och då tilldelas du ett nytt lottnummer.

  Vänligen,
  Marlene
 • Hej.

  Andel befolkning som bor i Stockholms, Västra Götalands och Skånes Län är ca 5.400 000 st. dvs strax över 50 % av totala befolkningen i Sverige.
  (Sveriges 10.230 000, 2019).

  Utgår ifrån att Ni har statistik på allt och det jag undrar över är hur många procent av vinsterna går till dessa län?

  Sen även hur stor del av vinsterna som går till Stockholms Län?
  Andel 23% av Sveriges befolkning.
  Så hur många procent går dit?

  Kom inte dragandes med att ni inte har dessa siffror.
  Såna siffror måste man ha om man handhar ett lotteri.  

  Bevisa att antal vinster på ett sånär går till ungefär 50% till ovanstående län och runt 23% till Stockholms Län.

  För över tid bör det bli ungefär den fördelning även om det är ett lotteri.
  Mats
 • Hej Mats,
  Tack för din fråga.

  Eftersom Postkodlotteriet är just ett lotteri så är det slumpen som avgör var vinsterna landar.

  Men precis som du skriver så kan jag bekräfta att Västra Götaland, Stockholm och Skåne är de län som ligger i toppen när vi tittar på var vinsterna har landat det senaste året. Stockholm är det län som fått näst störst andel av vinsterna.

  Att det bor många personer i ett län betyder dock inte att det per automatik köps en större andel lotter där och att det därmed går fler vinster till länet. Postkodlotten är ju en frivillig produkt.

  Spridningen av vinsterna påverkas också av hur vinsterna dras. Vissa vinster dras direkt på lottnumret, andra dras på postnummernivå eller postkod. Det innebär i vissa dragningar att ju fler köpta lotter det finns i ett postnummer eller en postkod, desto större chans har det att bli draget, men inte alltid.

  I Postkodlotteriets dragningar är det bara betalda lotter som deltar. Antal lotter och vilka lotter som deltar i dragningen ser olika ut varje månad. Det gör också att statistiken ändras från månad till månad.

  Spelinspektionen (SI) är den myndighet som granskar lotterier och som har utfärdat Postkodlotteriets spellicens. Alla som bedriver lotterier i Sverige måste ha en licens från SI. Det finns tydliga lagkrav på att en lotteridragning ska bygga helt på slumpen och att dragningarna inte ska gå att manipulera. Postkodlotteriet har genomgått flertalet certifieringar för att visa hur samtliga lagkrav efterlevs. Skulle Postkodlotteriet inte ha dragningar baserade på slumpen skulle SI dra tillbaka licensen.

  På vår hemsida finns en vinstkarta som du gärna får titta närmare på om du är nyfiken på hur vinsterna fördelats över landet det senaste året.

  Vänligen,
  Sandra
 • Hur många postnummer har aldrig dragits? Vilka är de? Jag vill bara veta själva postnumret, inga koder.
  Kristina
 • Hej Kristina!
  Tack för ditt inlägg.

  Det har vi ingen samlad statistik på.

  I snitt vinner ungefär var sjunde lott, men det är svårt att få fram en exakt siffra på vinstchansen eftersom antalet lotter i lotteriet varierar från månad till månad och vi inte har någon bindningstid.

  Du kan se vad som har lottats ut i ett specifikt postnummer när du besöker vår Vinstkarta. Där kan du söka på ett postnummer och se vad som delats ut där sedan lotteriet startade.

  Vänligen,
  Marlene
 • Kan ett postnummer vinna flera gånger? Om det kan det, har det hänt och hur många postnummer har vunnit flera gånger?
  Kia
 • Hej Kia,
  Tack för ditt inlägg i vårt kundforum!

  Samma postnummer kan vinna flera gånger då vi aldrig tar bort något postnummer eller någon postkod från någon utlottning. Alla betalda lotter är med i alla utlottningar under den aktuella spelmånaden.

  Vad det gäller våra utlottningar, så är de helt slumpmässiga och vi vet aldrig i förväg var vinsterna landar. Man måste helt enkelt ha turen på sin sida. I och med detta för vi ingen statistik på hur många gånger samma postnummer vinner i och med att det är alltid slumpen som avgör i vilket postnummer vinsterna landar.

  På vår Vinstkarta på vår hemsida kan du se det totala värdet och totala antalet vinster som har fallit ut i ett postnummer sedan lotteriet startade 2005.

  På vår Nya Vinstkarta kan du filtrera de totala vinsterna i postnumret för den senaste veckan, månaden, halvåret och året.

  Önskar dig en fortsatt fin dag!

  Vänligen,
  Maria Kundservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.